Cilësia

Cilësia

Topat tanë renditen sipas shiritit të renditjes dhe kontrollohen nga detektori optik i defekteve të sipërfaqes.Përpara paketimit të mostrave topat nga loti duhet të dërgohen për inspektim përfundimtar për të kontrolluar ashpërsinë, rrumbullakësinë, fortësinë, variacionin, ngarkesën e shtypjes dhe dridhjet në përputhje me standardin.Nëse plotësohen të gjitha kërkesat, do të bëhet një raport inspektimi për klientin.Laboratori ynë i sofistikuar është i pajisur me makineri dhe pajisje me precizion të lartë: testues i fortësisë Rockwell, testues i fortësisë Vickers, makinë ngarkese dërrmuese, matës i vrazhdësisë, matës i rrumbullakosjes, krahasues diametri, mikroskop metalografik, instrument matës dridhjesh, etj.

1. Detektor optik i defektit të sipërfaqes

1. Detektor optik i defektit të sipërfaqes

2. Matës i vrazhdësisë

2. Matës i vrazhdësisë

3. Matës i rrumbullakësisë

3. Matës i rrumbullakësisë

4. Testues i fortësisë

4. Testues i fortësisë

5. Mikroskopi metalografik

5. Mikroskopi metalografik

6. Testues i ngarkesës së shtypjes

6. Testues i ngarkesës së shtypjes

6. Testues i dridhjeve

7. Testues i dridhjeve

7. Mikroskop

8. Mikroskop